Strona: Działalność / Koło Naukowe Mechaniki Budowli

Działalność

Koło Naukowe Mechaniki Budowli działa przy Katedrze Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury od chwili jego wpisania do Rejestru Kół Naukowych działających w Politechnice Rzeszowskiej, tj. od 17.07.2013.

Opiekun koła naukowego:

W latach 2013-2020 opiekunem KN była mgr inż. Dominika Ziaja, a obecnie, tj. od stycznia 2021, funkcję tą pełni dr hab. inż. Piotr Nazarko, prof. PRz.

Cele działalności koła:

Głównym celem KN jest przybliżenie studentom problematyki różnych zagadnień naukowych z obszaru mechaniki konstrukcji, dzięki czemu mogą:

  • podejmować ją w swoich pracach dyplomowych,
  • poznawać specyfikę realizowania prac naukowych, brać udział w konferencjach i publikować artykuły,
  • poznawać współczesne techniki pomiarowe stosowane w budownictwie i wykorzystywaną do tego celu aparaturą,
  • poznawać narzędzia związane z komputerowym modelowaniem konstrukcji oraz analizą uzyskanych wyników,
  • lepiej rozumieć pracę konstrukcji i zjawiska, które temu towarzyszą.

Cele KN realizowane są w trakcie spotkań KN oraz poprzez uczestnictwo w badaniach prowadzonych przez pracowników KMK. Członkowie KN podejmują się też organizacji konkursów dla studentów młodszych roczników oraz biorą udział w działaniach promocyjnych, takich jak Dni Otwarte czy Nocne Spotkania z Nauką.

Zarząd koła:

Funkcja / rok. akademicki

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Przewodniczący

Dawid
Wideł

Rafał
Budziński

Szymon Zabawa

Kamil Jastrzębski

Aldona Mazurek

Natalia Bróż

Zastępca

Adrian
Szpyrka

Łukasz Chojnowski

Kamil Jastrzębski

Karolina
Wójcik

Szymon Rachwał

Bartłomiej Łoś

Sekretarz

Daniel
Szynal

Justyna
Bujak

Karolina
Wójcik

Katarzyna Zielińska

Katarzyna Zielińska

Radosław Wyskiel

Daniel Knap

Działalność koła:

Udział w cyklicznych wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską:

  1. III Nocne Spotkania z Nauką” oraz „Dni Otwarte Politechniki Rzeszowskiej” (30-31 marca 2017)

  2. „IV Nocne Spotkania z Nauką” oraz „Dni Otwarte Politechniki Rzeszowskiej” (23 listopada 2018)

Organizowane konkursy i warsztaty:

  1. Warsztaty „Podstawy pracy w programie REVIT” (18.10.2017 i 08.11.2017)

  2. Konkurs „WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW – NIE PRZEGINAJ” – konkurs dla studentów 2 BB0-DI (styczeń 2020)

Udział w konkursach:

Studenci KN zdobyli piąte miejsce w ogólnopolskim konkursie „Wybudujemy wieżę” organizowanym przez Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Samorząd Studentów WBiIŚ SGGW, 8-9.05.2019

Publikacje:

D. Ziaja, S. Rachwał, P. Nazarko; „Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego”, Inżynieria i Budownictwo, 4-5/2020, str. 250-253